Transport i Koronawirus – wytyczne Komisji Europejskiej

Kilka dni temu, to jest 16 marca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała ważny dla transportu dokument, zawierający wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług. Dokument nosi tytuł COVID-19 Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services.

Dokument dotyczy:

– Transportu towarów i usług,

– Dowozu towarów

– Środków zdrowotnych

– Granic zewnętrznych

– Granic wewnętrznych

Kryzys koronawirusowy uwypuklił wyzwanie ochrony zdrowia ludności przy jednoczesnym unikaniu zakłóceń w swobodnym przepływie osób oraz dostarczaniu towarów i podstawowych usług w całej Europie. Wdrażanie polityki Unii w zakresie kontroli osób i towarów powinno podlegać zasadzie solidarności między państwami członkowskimi. W celu uniknięcia niedoborów i uniknięcia pogorszenia się trudności społecznych i gospodarczych, których doświadczają już wszystkie kraje europejskie, kluczowe znaczenie ma utrzymanie funkcjonowania jednolitego rynku.

W związku z tym państwa członkowskie nie powinny podejmować środków, które zagrażają integralności jednolitego rynku towarów, w szczególności łańcuchów dostaw, ani nie dopuszczają się nieuczciwych praktyk. Państwa członkowskie muszą zawsze przyjmować własnych obywateli i rezydentów oraz ułatwiać tranzyt innym obywatelom UE i rezydentom powracającym do domu.

W odniesieniu do środków związanych z zarządzaniem granicami kluczowa jest koordynacja na poziomie UE. Dlatego te wytyczne określają zasady zintegrowanego podejścia do skutecznego zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia przy jednoczesnym zachowaniu integralności jednolitego rynku.

Z całym dokumentem zapoznać się można w artykule Koronawirus – ważne dla transportu wytyczne Komisji Europejskiej na łamach bloga pana mec. Dawida Korczyńskiego pt.: Prawnicy Transportu.

Zdjęcie: Nick Fewings

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP