Termin do wniesienia odwołania wstrzymany przez koronawirusa?

Jak pisze w swoim blogu pan mec. Dariusz Mojecki, na dzień 25 marca 2020 r. nie ma gotowych rozwiązań dotyczących tego, czy terminy sądowe (np. do odwołania od wyroku) ulegną wstrzymaniu przez koronawirusa.

 

Zanim stosowne regulacje zostaną uchwalone przez Sejm minie pewnie jeszcze trochę czasu. Warto zatem przyjrzeć się temu co robić, gdy w procesie cywilnym z powodu koronawirusa nie jest możliwe wykonanie określonych czynności w terminie.

Okazuje się na szczęście, że nawet pomimo braku przepisów szczególnych, związanych z pandemią, każdy zainteresowany ma pewne możliwości wpływania na bieg postępowania sądowego i także na terminy obowiązujące w prawie od dawna.

Może to być na przykład:

– wniosek o przedłużenie terminu sądowego

– wniosek o przywrócenie terminu

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU SĄDOWEGO

Taki wniosek musi być złożony przed upływem konkretnego terminu. Zgodnie z przepisem przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wysłuchania strony przeciwnej.

W swoim wniosku trzeba więc wykazać, że zaszły „ważne przyczyny”.

WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU SĄDOWEGO

Jeśli z kolei termin sądowy lub ustawowy już upłynął, to można złożyć wniosek o przywrócenie terminu.  Wniosek należy złożyć w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku takim trzeba:

  1. uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, w tym w szczególności to, że brak jest winy w uchybieniu terminu,
  2. dokonać czynności procesowej, której termin minął.

Po upływie roku od uchybionego terminu jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Więcej na ten temat z artykule pana mec. Dariusza Mojeckiego: Czy koronawirus wstrzymuje terminy sądowe?

Zdjęcie: Jesse Collins

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP