Restrukturyzacja

Tarcza Antykryzysowa w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

W przepisach „tarczy antykryzysowej” właściwie nie ma unormowań wprost odnoszących się do przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego. Odniesienia do Prawa upadłościowego pojawiają się jedynie wpadkowo – pisze w swoim blogu pani mec. Izabela Rajczyk, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny i syndyk.

 

OGÓLNE REGULACJE MAJĄ ZNACZENIE

Oceniając w jaki sposób trwający stan epidemii wpływa na procedowanie spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych należy odwołać się do ogólnych regulacji Tarczy Antykryzysowej, które regulują zasady funkcjonowania sądów i bieg terminów.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowych uregulowań dotyczących możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorców, którzy stali  się niewypłacalni wskutek epidemii koronawirusa.

Jak będą wyglądały – prawdopodobnie – nowe regulacje?

Projektowane nowe przepisy obejmą tylko dłużników, których kłopoty powstały w związku z epidemią. A więc jeżeli przedsiębiorca posiadał wymagalne i niespłacone długi wcześniej, to wówczas nie skorzysta on z wydłużonego terminu.

Co więcej, w ustawie ma się znaleźć domniemanie, że jeżeli stan niewypłacalności zaistniał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, powstał on z powodu obowiązywania tego stanu.

A restrukturyzacja? 

Co do spraw restrukturyzacyjnych projektodawcy nowych przepisów chcą, aby sprawy te zostały zaliczone do kategorii spraw pilnych.

Co dalej? Jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość? Można przeczytać w artykule pani mec. Izabeli Rajczyk, pt.: Tarcza antykryzysowa a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne?

Zdjęcie: Campaign Creators

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP