Tag: siła wyższa

Jeszcze o koronawirusie jako sile wyższej

Siła wyższa. Kto na nią zwraca uwagę? – pyta w swoim blogu mec. Monika Drab-Grotowska, radca prawny. – Zazwyczaj w umowach jest ona radosną twórczością, albo słabym tłumaczeniem z umów zagranicznych.   Jesteś członkiem zarządu, podpisujesz umowy z kontrahentami, przyjmujesz nowe zamówienia? Czy masz jednak pewność, że dotrzymasz warunków tych umów? PEWNIE TAKĄ PEWNOŚĆ MASZ, […]

Keep Reading
Nakaz pracy i koronawirus

Właściwy organ, np. wojewoda czy Minister Zdrowia może podejmować różne środki celem zapobieżenia epidemii. Jednym z nich jest skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii – pisze pan mec. Marcin Ratajczak.   KTO MOŻE BYĆ SKIEROWANI DO TAKIEJ PRACY Do takiej pracy mogą być skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi […]

Keep Reading
Koronawirus a obowiązek zapłaty
Epidemia koronawirusa a obowiązek zapłaty

“Czy epidemia koronawirusa wpływa na obowiązek zapłaty? Co do zasady nie.” – pisze pan mec. Karol Sienkiewicz, radca prawny, w swoim blogu Dochodzenie Wierzytelności.    Stan epidemii to przypadek siły wyższej. Pozwala on na ograniczenie obowiązku realizacji umowy a czasami nawet na jego zniesienie. Tak zwana siła wyższa nie ma swojej definicji w polskim prawie. Powszechnie […]

Keep Reading
Czy koronawirus to siła wyższa?

“Przepisy dają pewne możliwości działania i uchronienia się przed skutkami niewykonania umów w czasach pandemii koronawirusa.” – pisze mec. Dariusz Mojecki, radca prawny. Zasadą jest, że niewykonanie umowy skutkuje obowiązkiem zapłaty drugiej stronie odszkodowania, wyjąwszy sytuację, w której “niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Jedną z takich okoliczność […]

Keep Reading
Stan zagrożenia epidemiologicznego a zadatek w sytuacji niewykonania umowy o dzieło
Stan zagrożenia epidemiologicznego a zadatek w sytuacji niewykonania umowy o dzieło

Wprowadzony 13 marca stan zagrożenia epidemiologicznego, a 20 marca stan epidemii wpływa negatywnie na sytuację wielu przedsiębiorców w Polsce. Nie oszczędza również branży artystycznej, ale również i właścicieli sal weselnych oraz par młodych. Po sieci krąży żart, że koronawirus dał parze młodej szanse na przemyślenie, czy aby na pewno chcą zawrzeć związek małżeński, jednak zupełnie na […]

Keep Reading
Go to TOP