zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy z ZUS – tarcza antykryzysowa

Jednym z najważniejszych dla przedsiębiorców (zwłaszcza małych) elementem tarczy antykryzysowej jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Jakie są skutki tego zwolnienia – pisze w swoim blogu pani mec. Agata Kicińska, radca prawny z kancelarii Sienkiewicz & Zamroch.

 

O tym, kto będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS zgodnie z projektowanymi przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, pisaliśmy w tym artykule. Jakie są jednak skutki tego zwolnienia? Wyjaśnia pani mec. Agata Kicińska z kancelarii prawnej Sienkiewicz i Zamroch.

Jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne traktuje się jak składki opłacone.

Osoba zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych.

Co ciekawe powyższe konsekwencje są w przepisach odniesione do osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych lub ewentualnie w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego – osoby, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia członków rodziny.

Osoba współpracująca jest kimś innym niż pracownik czy zleceniobiorca. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Uwaga, przychody z tytułu zwolnienia nie będą stanowiły przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Więcej na temat zwolnienia przedsiębiorców z opłacania składki ZUS w czasie epidemii koronawirusa można przeczytać w artykule pani mec. Kicińskiej pt.: Koronawirus: Tarcza antykryzysowa a zwolnienie z ZUS – FAQ.

Quaid Lagan

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Go to TOP