Rozprawy w sądach w powodu epidemii odwołane do 31.03.2020

Jeśli jesteś stroną, pełnomocnikiem, świadkiem czy biegłym w procesie i w najbliższych dniach miałeś wyznaczony termin rozprawy w Twoje sprawie – sprawdź czy nie została odwołana.

Na stronach internetowych sądów pojawiły się komunikaty – zarządzenia prezesów sądów o odwołaniu rozpraw – do 31 marca 2020r. Np. zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie:

ZARZĄDZENIE NR ADM -0001-18/20 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE Z DNIA 12 MARCA 2020 R.

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 2 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się co następuje:

§1 Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Okręgowym w Lublinie w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych, które zostaną wskazane w odrębnym zarządzeniu.

§2 Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej przeczytasz w blogu radcy prawnego mec. Leszka Blocha w jego blogu dla wierzycieli >>

Zdjęcie by: David Veksler

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP