Odszkodowanie za zakażenie COVID-19. Choroba zawodowa lekarzy i pielęgniarek

Od momentu pierwszego rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 personel medyczny stoi na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Walki o tyle nierównej, że na temat chorobotwórczego drobnoustroju i wywoływanej przez niego choroby oraz sposobu w jaki dochodzi do zakażenia, do tej pory wiadomo niewiele.

 

DUŻO WĄTPLIWOŚCI BUDZI TAKŻE SZANSA NA ODSZKODOWANIE ZA ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM

 

Apel NRL

Powszechne braki środków ochrony osobistej: rękawiczek, maseczek, przyłbic, dodatkowo zwiększają ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków zawodowych personelu medycznego. Czy w przypadku zachorowania zostaną zostawieni sami z problemem?

Na trudną sytuację medyków zareagowało Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Apelem z dnia 30 marca 2020 r. przedstawiciele samorządu lekarskiego zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów o uznanie choroby wywołanej przez koronawirusa za chorobę zawodową. Wyszczególnienie choroby COVID-19 w wykazie chorób zawodowych, obok ogólnego sformułowania: choroby zakaźne lub pasożytnicze, miałoby na celu usunięcie wszelkich wątpliwości organów orzekających o wystąpieniu choroby zawodowej i wykształcenie jednolitej linii orzeczniczej.

Czym jest choroba zawodowa? 

Choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Aby konkretna przypadłość mogła zostać uznana za chorobę zawodową musi być ujęta w wykazie chorób zawodowych oraz zostać wywołana czynnikami szkodliwymi występującymi w zakładzie pracy lub w związku z jej wykonywaniem.

Odszkodowanie za COVID-19  – zakażenie koronawirusem

Pracownik dotknięty chorobą zawodową może uzyskać szereg świadczeń wskazanych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Ponadto, co istotne, pracownik może też zgłosić wobec pracodawcy roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zakażenie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego – przewyższające świadczenie z ZUS!

Choroba zakaźna chorobą zawodową personelu medycznego?

Pracownicy ochrony zdrowia, ze względu na kontakt z krwią i wydalinami pacjentów, są szczególnie narażeni zachorowaniem na choroby zakaźne. Przeprowadzona w jednym z województw analiza wykazała, że wszystkie stwierdzone przypadki zawodowego WZW typu B i C dotyczyły personelu medycznego. Mimo to uzyskanie orzeczenia stwierdzającego chorobę zawodową bywa znacznie utrudnione. 

Jak wyglądają dziś szanse na odszkodowanie za chorobę zawodową COVID-19 i kto może się o nie ubiegać – o tym w artykule pani mec. Anety Mistarz, aplikantki radcowskiej w Kancelarii BFP.: https://prawapacjenta.org/blog/covid-19-choroba-zawodowa-lekarzy/

Zdjęcie: engin akyurt

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP