Koronawirus a jazda samochodem.

Czy stan epidemii koronawirusa ma wpływ na prawa i obowiązki kierowców? Tak, stan epidemii wpływa na prawa i obowiązki kierowców i kierujących, i to całkiem realnie – pisze w swoim blogu pani mec. Ada Chmielewska-Ciż, adwokat.

 

Podstawowa informacja jest taka, że od dnia ogłoszenia staniu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.), potem stanu epidemii (20 marca 2020 r.), zawieszone zostały określone obowiązki  kierowców zawodowych i podmiotów ich zatrudniających. Są one następujące:

– ukończenie szkolenia okresowego przez kandydata do zatrudnienia w  przewozie drogowym

– ukończenia szkolenia okresowego odpowiedniego do pojazdu, którym wykonywany jest przewóz drogowy

– uzyskania  wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego spełnienie wymagań z art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz  pkt 5 lub 6 ustawy o transporcie drogowym

– uzyskania badań lekarskich i psychologicznych

– kierowania na szkolenia okresowe, badania lekarskie i psychologiczne.

Obowiązki te będzie można wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Jeśli  w tym terminie  niemożliwe będzie skorzystanie z pomocy lekarza uprawnionego, badanie  będzie mógł przeprowadzić i  wydać orzeczenie  inny lekarz. Takie orzeczenie utraci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Co jeszcze?

Przewoźnicy drogowi, na mocy art. 14 omawianej ustawy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Z uwagi jednak na swoją teść przepis ten nie wyłącza innych rodzajów odpowiedzialności m.in. karnej.

Co w przypadku kierowców niezawodowych?

Stan epidemii nie zawiesza obowiązku wykonania badania technicznego pojazdu, z jednym wyjątkiem.

Wyjątek dotyczy właściciela lub posiadacza pojazdu, który  przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub jest leczony  z powodu COVID-19. Badanie zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny i umożliwia jedynie dojazd na badanie techniczne.

W ciągu tych 7 dni nie można swobodnie poruszać się autem.

Więcej na ten temat w artykule pani mec. Ady Chmielewskiej-Ciż, pt.: Jazda samochodem a koronawirus.

Zdjęcie: why kei

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP