Jak uprawiać żeglarstwo po 20 kwietnia 2020 roku

Z powodu stanu epidemii rozpoczęcie sezonu żeglarskiego znacznie się przedłuża. Pogoda za oknem wiosenna, sprzyja pracom bosmańskim i szkutniczym, no i ogólnemu przygotowaniu jednostek. A nie jeden armator chętnie widziałby już swój jacht na wodzie… – pisze pan mec. Patryk Zbroja – adwokat i żeglarz regatowy.

 

Jak od kilku dni wygląda sposób uprawiania żeglarstwa w Polsce?

Wchodząc na jacht aktualnie sporo ryzykujesz – mówi Pan Mecenas.

Dlaczego?

Od 10.04.2020 r. obowiązują stanowcze obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W okresie do 19 kwietnia 2020 r. obowiązywał nadal zakaz przemieszczania się osób (również rekreacyjnego), z wyjątkiem przemieszczania się m.in. w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Zakaz się zakończył zatem jak wygląda obecna sytuacja żeglarzy?

Kłopot w tym, że nie ma jeszcze projektu nowego Rozporządzenia, które powinno przedłużyć generalny zakaz poruszania się z zapowiadanym, podczas konferencji prasowej z dnia 16 kwietnia, “poluzowaniem” wspomnianych ograniczeń.

Całość artykułu pt.: Możliwość rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa od 20 kwietnia 2020 r? można przeczytać w blogu pana mec. Patryka Zbroi, a poniżej nasza rozmowa o sposobach uprawiania sportów wodnych i sytuacji marin w czasie epidemii:

Zdjęcie: Matt Thornhill

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP