Dyrektor szkoły zorganizuje kształcenie na odległość

MEN wprowadził przepisy zdalnego nauczania podczas epidemii – pisze w swoim blogu pani mec. Karolina Sikorska-Bednarczyk. – Przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

NA DYREKTORACH SZKÓŁ SPOCZYWAJĄ NOWE OBOWIĄZKI

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Na podstawie rozporządzenia dyrektor szkoły ma taże obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Więcej szczegółów na ten temat na łamach bloga pani mec. Karoliny Sikorskiej-Bednarczyk, pt.: Karta Kauczyciela.

Zdjęcie: Anita Jankovic

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP