Dofinansowanie z FGŚP w Tarczy Antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa zawiera głównie rozwiązania pomocowe skierowane do pracodawców. Pani mec. Agata Kicińska oraz mec. Karol Sienkiewicz z kancelarii prawnej Sienkiewicz i Zamroch poprowadzili webinar, zorganizowany wespół z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, podczas którego wyjaśniali zawiłości regulacji antykryzysowych zebranym podczas tego wydarzenia przedsiębiorcom.

 

Pytania, jakie pojawiały się w trakcie wspomnianej konferencji online, dotyczyły dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które obsługuje dyrektor WUP. Związane są one z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. Jest to kwestia o tyle ważna – jak mówi pani mec. Kicińska – że nabór wniosków już ruszył, a FGŚP nie ma nieograniczonych środków finansowych. Liczy się zatem czas.

Jakie pytania padły podczas webinarium? Między innymi:

1. Czy prawidłowe jest stwierdzenie że w czasie przestoju pracownik powinien otrzymać minimum 50% wynagrodzenia minimalnego, czyli ok. 1300 zł?

2. Co ze studentami na umowę zlecenie bez składek ZUS? Czy przysługuje również dofinansowanie do umów zleceń, nieozusowanych?

3. Chodzi o zarobki powyżej 15.600 zł brutto?

4. Czy do pracownika na L4 któremu wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przysługuje dofinansowanie?

5. Czy obowiązek utrzymania stanowiska pracy obejmuje również obowiązek przedłużenia umowy o pracę na czas określony, która wygasa w okresie pobierania pomocy lub 3 miesiące po ustaniu tej pomocy?

6. Czy wprowadzenie obniżenia wymiaru czasu pracy można wprowadzić bez składania wniosku o dofinansowanie do WUP, jedynie na podstawie porozumienia z pracownikami?

7. Czy można wprowadzić obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% „w środku miesiąca” (np. od 10 dnia miesiąca)?

8. Czy przestój może być dwutygodniowy? Czy musi obejmować cały okres ujęty we wniosku?

9. Czy przestój jest możliwy dla właściciela mikro firmy – samozatrudnienia?

10. Czy obniżenie wymiaru dotyczy całej firmy, działu czy może dotyczyć tylko wybranych etatów?

11. Czy niezależnie od tego ile pracownik zarabia to dostajemy dofinansowanie zawsze liczone od najniższego wynagrodzenia? Czyli pracownik X ma wynagrodzenie brutto 4.000 zł, ale pracodawca otrzyma dofinansowanie liczone od najniższej krajowej, a nie kwoty 4.000 zł?

12. Rozumiem, że dodatek dla stanowisk robotniczych na pranie odzieży we własnym zakresie pozostaje bez zmian?

I jeszcze inne.

Z odpowiedziami na wszystkie pytania można zapoznać się w artykule pani mec. Agaty Kicińskiej pt.: Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie z FGŚP – pytania i odpowiedzi.

Rozmowy z panią Mecenas posłuchasz też w podcaście:

***

Artykuł mec. Karola Sienkiewicza w serwisie Koronawirus i biznse: Epidemia koronawirusa a obowiązek zapłaty >>

Zdjęcie: Ramiro Mendes

Comments

Be the first to comment on this article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go to TOP