Sądownictwo

Sądownictwo

Sądy w Niemczech w czasie koronawirusa

“Czy sądy w Niemczech działają w czasie pandemii COVID-19? Często słyszę ostatnio powyższe pytanie od moich polskich klientów i kolegów po fachu” – pisze w swoim blogu radca prawny, pani mec. Marta Fandrey, prowadząca swoją kancelarię w Niemczech.   CZY NIEMIECKIE SĄDY DZIAŁAJĄ W TRAKCIE PANDEMII? Niemiecki system sprawiedliwości po krótkim szoku na początku pandemii […]

Keep Reading
Sąd rodzinny w czasach koronawirusa

Moje ogromne rozczarowanie? Marazm… W innych krajach sądy działają on line. U nas?  Nic. – pisze w swoim blogu pani mec. Agnieszka Swaczyna, krakowski adwokat.   JAK WYGLĄDA SĄDOWNICTWO RODZINNE W CZASACH KORONAWIRUSA? W wielu krajach sądy działają… on line. Wykorzystują nowoczesne zdobycze nauki i techniki. Komunikują się na odległość. W Polsce sądy są w […]

Keep Reading
Testament na czas koronawirusa

Brak poczucia bezpieczeństwa skłania do myślenia. Także o tym, że człowiek jest kruchy i nie ma 100% kontroli nad wszystkim. Także nad własnym życiem lub zdrowiem. I tutaj pojawia się prawo spadkowe – pisze w swoim blogu pan mec. Krzysztof Kozłowski – radca prawny.   PLANOWANIE SPADKOWE Czas epidemii skłoni wielu z nas do zastanowienia się […]

Keep Reading
Czy z powodu epidemii Sąd obniży alimenty?

Możliwość zarobkowania w sposób ścisły związana jest z obowiązkiem alimentacyjnym. Słyszę obecnie od wielu osób, najczęściej matek, iż przecież to, że z powodu epidemii nastał kryzys gospodarczy nie powoduje, że dzieci mniej jedzą, nie trzeba ich ubrać czy zadbać o codzienną higienę – pisze w swoim blogu pani mec. Aleksandra Gaczek, adwokat. Wiele osób w […]

Keep Reading
Wstrzymanie termonów sądowych z powodu epidemii
Terminy sądowe zawieszone z powodu epidemii

31 marca 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów, która uregulowała kwestię terminów w postępowaniach sądowych. Z tym dniem koronawirus spowodował zawieszenie terminów sądowych i procesowych – pisze w swoim blogu pan mec. Dariusz Mojecki, radca prawny.   [artykuł stanowi skrót artykułu mec. Mojeckiego, który jest dostępny tutaj]   ZAWIESZENIE TERMINÓW SĄDOWYCH I PROCESOWYCH […]

Keep Reading
Egzekucja komornicza i koronawirus

Obecna sytuacja nie pozostaje bez wpływu na pracę komorników sądowych. Większość kancelarii komorniczych – jeśli nie wszystkie – działa w ograniczonym zakresie – pisze pan mec. Leszek Bloch, radca prawny.   JAK KORONAWIRUS WPŁYNĄŁ NA EGZEKUCJĘ Czynności terenowe komorników zostały wstrzymane lub ograniczone. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego odwołane zostały terminy […]

Keep Reading
Termin do wniesienia odwołania wstrzymany przez koronawirusa?

Jak pisze w swoim blogu pan mec. Dariusz Mojecki, na dzień 25 marca 2020 r. nie ma gotowych rozwiązań dotyczących tego, czy terminy sądowe (np. do odwołania od wyroku) ulegną wstrzymaniu przez koronawirusa.   Zanim stosowne regulacje zostaną uchwalone przez Sejm minie pewnie jeszcze trochę czasu. Warto zatem przyjrzeć się temu co robić, gdy w procesie […]

Keep Reading
Koronawirus a obowiązek zapłaty
Epidemia koronawirusa a obowiązek zapłaty

“Czy epidemia koronawirusa wpływa na obowiązek zapłaty? Co do zasady nie.” – pisze pan mec. Karol Sienkiewicz, radca prawny, w swoim blogu Dochodzenie Wierzytelności.    Stan epidemii to przypadek siły wyższej. Pozwala on na ograniczenie obowiązku realizacji umowy a czasami nawet na jego zniesienie. Tak zwana siła wyższa nie ma swojej definicji w polskim prawie. Powszechnie […]

Keep Reading
Czy koronawirus to siła wyższa?

“Przepisy dają pewne możliwości działania i uchronienia się przed skutkami niewykonania umów w czasach pandemii koronawirusa.” – pisze mec. Dariusz Mojecki, radca prawny. Zasadą jest, że niewykonanie umowy skutkuje obowiązkiem zapłaty drugiej stronie odszkodowania, wyjąwszy sytuację, w której “niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Jedną z takich okoliczność […]

Keep Reading
Błąd medyczny – koronawirus – przedawnienie

Sprawa o błąd medyczny. Czy koronawirus może „wywołać” przedawnienie? To pytanie w pierwszej kolejności stawiają osoby, które złożyły zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z doświadczenia mec. Jolanty Budzowskiej wynika, że duża część tych spraw dotyczy poważnych następstw błędu lekarskiego popełnionego podczas porodu.  Pokrzywdzeni liczą na to, że ustalenia w postepowaniu karnym pomogą w […]

Keep Reading
Go to TOP